Kinderen en jongeren

Ergotherapie bij kinderen is zinvol bij kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van praktische handelingen, problemen ondervinden op motorisch vlak of bij de verwerking van zintuiglijke prikkels. De ergotherapeut vestigt de aandacht op het verbeteren van betekenisvolle, doelgerichte handelingen. Dit zowel op gebied van zelfzorg, schoolse vaardigheden en spel/ontspanning.

We gaan steeds uit van de sterktes van het kind. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en de activiteiten die wel nog lukken. 

Motorische problemen: 

Problemen op vlak van zelfredzaamheid

Aandachtsproblemen of zwakke werkhouding

Hulpmiddelenadvies

Relaxatietherapie

Het aanbod van de relaxatie vind je hier terug:  https://www.psycholooglochristi.be/nl/relaxatie/aanbod-2

Typ10

Typ10 is een methode om blind te leren typen en is een ideale manier om te leren typen voor kinderen met  o.a. dyslexie, DCD, ... . . Je leert op een speelse manier typen. Er wordt gewerkt met verschillende kleuren, verhalen, figuren, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen, … . 

Elke les wordt opgebouwd volgens een vast stramien:

Huiswerkbegeleiding (bij lagere schoolkinderen)

Heeft je kind moeite met plannen, een agenda bijhouden, een toets leren, hoofd- en bijzaken onderscheiden van mekaar, dan kan huiswerk- en of studiebegeleiding zeer zinvol zijn.

Samen gaan we op zoek naar een goede studiemethode en kijken we waar je kind baat bij heeft. Leert het kind bijvoorbeeld door te schrijven, dan gaan we samen kijken hoe men een goede, duidelijke en overzichtelijke samenvatting kan maken. Is je kind zeer visueel ingesteld, dan gaan we kijken of mindmapping iets is dat werkt.

Samen gaan we op zoek naar de juiste werk- of studiemethode.

Volwassenen

Volwassenen en ouderen krijgen soms te maken met onvoorziene omstandigheden of beperkingen die komen in de loop der jaren. Het kan hierbij gaan om problemen bij de persoonlijke verzorging, hobby’s, mobiliteit, sociale contacten, dagbesteding, …

De ergotherapeut gaat ernaar steven om de oudere of volwassene zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren (al dan niet met hulp van familie en/of mantelzorger). We streven ernaar dat de cliënt alledaagse handelingen terug zelfstandig kan uitvoeren.

Je kan bij mij terecht voor onder andere: