Tijdens het kennismakingsgesprek leren we mekaar kennen en probeer ik een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de cliënt, jouw vragen en mogelijkheden. We kijken naar de problemen die zich voordoen maar we geven ook zeker aandacht aan jouw mogelijkheden en sterktes. We gaan samen op zoek naar de correcte zorgvraag.

Bvb. Je komt bij mij terecht omdat je zoontje, dat in de derde kleuterklas zit, moeite heeft met het vasthouden van zijn balpen en zijn schrijfmotoriek. Hij heeft veel moeite om schrijfkrullen neer te zetten op papier, wisselt zijn potlood nog van hand, …  Tijdens een eerste kennismaking met het kind en zijn/haar ouders kijken we wat het concrete probleem is, we leren elkaar kennen en algemene vragen worden beantwoord (bvb. terugbetaling, wat opstart therapie inhoudt, …).

Er wordt testing afgenomen of het kind wordt geobserveerd tijdens het uitvoeren van bepaalde activiteiten. De observaties worden altijd afgestemd op de noden die naar boven kwamen tijdens het kennismakingsgesprek. Na het bespreken van deze resultaten beslissen we in overleg of therapie al dan niet opgestart wordt.

Bvb. Als men komt met een vraag naar schrijfmotoriek, worden de verschillende onderdelen van het schrijven bekeken: pengreep, vingerbewegingen, schrijft je kind nog vanuit de schouder of zien we al mooie vingerbewegingen, handvoorkeur, … .

Na het kennismakingsgesprek en de testing wordt samen beslist of we therapie opstarten. Als er therapie opgestart wordt, bekijken we ook de frequentie. Soms worden er ook kleine opdrachtjes meegegeven naar huis.

Bvb. Bij problemen met schrijfmotoriek wordt er vaak een ‘fijne motoriek doos’ meegegeven naar huis met allerlei oefeningen in. Het is de bedoeling dat je kind dagelijks 5 à 10 minuten oefent met een ouder. Op die manier stemmen we de werking van de ergo en de ouders op mekaar af.