Vaak is de zoektocht naar professionele hulp een moeilijke stap, met veel aarzelingen. Ik wil hier graag een antwoord op bieden:

“Wie komt nu, met wat, naar hier”?

In een rustige ruimte, luister ik allereerst naar jouw/jullie verhaal, naar jouw situatie.

Aan de hand van een reeks vragen, leer ik jou/jullie kennen.

Dit gesprek vormt de basis voor de weg die we nadien samen afleggen.

Naargelang de hulpvraag, bied ik individuele-, koppel-  gezins- en familietherapie aan:

Door te laten “zijn” wat er is,

Ben ik een klankbord voor jou, voor jullie,

Breng ik rust, door inzicht te geven, in wat nu precies rouwen is,

Zoeken we samen antwoorden op vragen en onzekerheden,

Help ik je het verwerkingsproces te ondersteunen en tot een nieuwe balans te komen,

Help ik jou een nieuwe weg te vinden in een doolhof van gevoelens en gewaarwordingen,

Werken we samen aan een nieuw zicht op de toekomst,

Door samen op zoek te gaan naar jouw krachten en mogelijkheden,

Door samen op weg te gaan en in proces te zijn, nabij te zijn waar woorden tekort schieten,

En taal te geven waar geen woorden zijn.

Samen met jou, zoeken we naar het medium dat op dat moment het meest aanspreekt:

Bij mij mag je authentiek aanwezig zijn. Samen gaan we verbinden in lijden én verder leven, in hoop en wanhoop.