Hannah Dejonghe

In 2011 studeerde ik af als klinisch- en gezondheidspsycholoog aan de KuLeuven. Mijn loopbaan startte ik in het buitengewoon onderwijs. Hierna ging ik aan de slag als psycholoog in het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen waar ik met plezier in het coverteam werkte. Naast deze halftijdse functie zocht ik steeds nieuwe uitdagingen op, vooral in het buitengewoon onderwijs. Ik geniet van variatie in mijn job. 

Vanaf 2012 ging ik werken als zelfstandig psycholoog in bijberoep. Dit eerst in een groepspraktijk. Al snel kriebelde het om ook zelf iets uit de grond te stampen waar ik mijn eigen stempel op kon zetten. Eind 2013 richtte ik mijn eigen praktijk op in Zaffelare. Het begon klein in onze net verbouwde voorkamer, maar het groeide al snel uit tot een bloeiende praktijk. Sinds 2015 werk ik samen met een aantal collega's in de praktijk. 

In 2014 startte ik mijn opleiding tot oplossingsgerichte therapeut in het Korzybski instituut in Brugge. De keuze voor deze opleiding komt uit mijn visie op therapie. Ik geloof niet in het uren zitten graven in het verleden maar wel in het hier en nu werken. Ik geloof dat ieder van ons krachten heeft, hoe diep hij ook zit, en dat het de taak is van de therapeut om deze krachten te zoeken en te helpen versterken. Ik ben ervan overtuigd dat ieder van ons probeert om zo goed mogelijk om te gaan met de zaken die hij meemaakt en dat iedereen nuttige keuzes maakt.  

Sinds 2017 werk ik voltijds in de praktijk, zo vind ik een mooi evenwicht tussen tijd voor mijn cliënten, tijd voor mijn gezin en verdere bijscholing. Ik volg intervisie en andere nuttige bijscholingen om mij verder te ontplooien. 

Babette Potoms

In 2016 studeerde ik af als klinisch psycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel. Na mijn studie kreeg ik de kans om als wetenschappelijk medewerker aan de slag te gaan op de Vrije Universiteit Brussel. Ik werkte daar gedurende een klein jaar aan de ontwikkeling en (beginnende) implementatie van een praktijkgerichte en wetenschappelijk onderbouwde methodiek voor gezinsbegeleiding (met als finaliteit een gezinshereniging) in het kader van perspectiefzoekende pleegzorg.

Na afloop van dit project in juli 2017 heb ik gewerkt aan een onderzoek naar de samenhang tussen persoonlijkheid bij ouderen, hun neuropsychologisch functioneren en hun emotieregulatie. Daarnaast gaf ik lessen en begeleidde ik studenten bij taken in het kader van deze vakken en bij het schrijven van hun masterproef.

Hoewel mijn job aan de Vrije Universiteit Brussel mij dagelijks een uitdagende en leerrijke ervaring bood, bleef het toch kriebelen om in de klinische praktijk aan het werk te gaan. Ik vind het zeer uitdagend om cliënten bij te staan op hun weg naar een gelukkiger leven door hun sterke punten te zoeken en hierop in te zetten om zo tot verandering te komen. Ik koos ook hoofdzakelijk vanuit die interesse in de mens en de moeilijkheden die zij kunnen ervaren, voor de opleiding psychologie. Daarom besloot ik begin 2019 om – naast mijn job aan de VUB – als zelfstandig psycholoog aan de slag te gaan in Groepspraktijk De Vlinder in Lochristi en te beginnen aan de vierjarige therapieopleiding tot oplossingsgericht therapeut aan het Korzybski Instituut. In het najaar van 2019 stapte ik volledig over naar het klinisch werkveld. Naast mijn werk als zelfstandige ben ik toen voor woonzorgcentrum Het Prieelshof te Oordegem en – na een kort intermezzo bij Medisch Centrum Hogeweg in Erembodegem – De HoofdZorg in Asse gaan werken. Uiteindelijk maakte ik in 2021 de keuze om mijn job in Het Prieelshof op te geven en enkel nog in de twee praktijken aan de slag te blijven. In 2022 besloot ik tenslotte voltijds aan de slag te gaan bij de Vlinder.  

Lien De Martelaer

Ik ben Lien De Martelaer en studeerde in 2017 af als leerkracht lager onderwijs. In mijn laatste jaar liep ik stage in de stad Bilbao. Daar heb ik kleuters op een speelse manier laten kennis maken met de Engelse taal. Na mijn bachelor besloot ik een master in de pedagogische wetenschappen te volgen door mijn interesse voor de zorg en ondersteuningsbehoeften van kinderen. Ik heb in mijn masterjaar vier maanden meegedraaid in de Ziekenhuisschool Stad Gent. Dit was een heel leerrijke ervaring omdat ik jongeren in verschillende settings heb mogen begeleiden. In 2020 ben ik afgestudeerd als klinisch orthopedagoog.

Mijn loopbaan is gestart in het buitengewoon secundair onderwijs, waar ik leerlingen met autisme begeleid en ondersteun (OV4, type 9). Ik ben graag bezig met de volledige context van een kind of een jongere. In het onderwijs lukt dit wel maar heb ik te weinig tijd om veel met de ouders of het kind bezig te zijn. Om deze reden volg ik een therapie opleiding en combineer ik het onderwijs met therapie geven. 

In groepspraktijk de Vlinder zal ik het aanbod voor kinderen en jongeren verder uitbouwen alsook de psychodiagnostiek.  

Katrijn Maes

 In 2016 behaalde ik het diploma van Master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek. Ik werk op heden deeltijds als orthopedagoog binnen een voorziening voor personen met een beperking (en bijkomende psychische kwetsbaarheid). Daar sta ik samen met mijn collega in voor de klinische opvolging van volwassenen met uiteenlopende profielen zoals mentale beperking en/of autismespectrumstoornis, hechtingsproblematiek, psychiatrische problematieken, enz.

Doorheen mijn carrière bouwde ik een rijke ervaring op bij verscheidene doelgroepen. Zo kreeg ik o.a. de kans om een opvangcentrum te helpen oprichten voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Meer recent werkte ik binnen een voorziening voor bijzondere jeudzorg waar ik een coördinerende functie opnam voor een verticale leefgroep die o.a. individuele begeleidingen van de kinderen en jongeren alsook hun sociaal netwerk omvatte. Momenteel studeer ik verder voor een master klinische psychologie aan de Universiteit Gent in een geïndividualiseerd traject zodat de combinatie met werken haalbaar blijft.

Als klinisch orthopedagoog vind ik het belangrijk de eigenheid van de cliënt in rekening te brengen en inventief op zoek te blijven gaan naar aangepaste begeleidingsmethodieken. Mijn visie is sterkte- en oplossingsgericht want ik geloof immers dat elk mens sterktes heeft die men zelf kan inzetten mits ondersteuning en het aanreiken van handvaten.

Vanaf februari 2023 start ik in groepspraktijk De Vlinder waar ik graag mijn ervaring en kennis inzet om samen met de cliënt een traject te lopen gericht op de eigen krachtbronnen.

De keuze wie de begeleiding opstart gebeurt op basis van expertise en agenda of op basis van de keuze van de cliënt.