Hannah Dejonghe

In 2011 studeerde ik af als klinisch- en gezondheidspsycholoog aan de KuLeuven. Mijn loopbaan startte ik in het buitengewoon onderwijs. Hierna ging ik aan de slag als psycholoog in het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen waar ik met plezier in het coverteam werkte. Naast deze halftijdse functie zocht ik steeds nieuwe uitdagingen op, vooral in het buitengewoon onderwijs. Ik geniet van variatie in mijn job. 

Vanaf 2012 ging ik werken als zelfstandig psycholoog in bijberoep. Dit eerst in een groepspraktijk. Al snel kriebelde het om ook zelf iets uit de grond te stampen waar ik mijn eigen stempel op kon zetten. Eind 2013 richtte ik mijn eigen praktijk op in Zaffelare. Het begon klein in onze net verbouwde voorkamer, maar het groeide al snel uit tot een bloeiende praktijk. Sinds 2015 werk ik samen met een aantal collega's in de praktijk. 

In 2014 startte ik mijn opleiding tot oplossingsgerichte therapeut in het Korzybski instituut in Brugge. De keuze voor deze opleiding komt uit mijn visie op therapie. Ik geloof niet in het uren zitten graven in het verleden maar wel in het hier en nu werken. Ik geloof dat ieder van ons krachten heeft, hoe diep hij ook zit, en dat het de taak is van de therapeut om deze krachten te zoeken en te helpen versterken. Ik ben ervan overtuigd dat ieder van ons probeert om zo goed mogelijk om te gaan met de zaken die hij meemaakt en dat iedereen nuttige keuzes maakt.  

Sinds 2017 werk ik voltijds in de praktijk, zo vind ik een mooi evenwicht tussen tijd voor mijn cliënten, tijd voor mijn gezin en verdere bijscholing. Ik volg intervisie en andere nuttige bijscholingen om mij verder te ontplooien. 

Els Van Boven 

Na mijn opleiding als klinisch psycholoog ben ik mijn loopbaan gestart in een Centrum Algemeen Welzijnswerk.  Ik vervulde een specifieke rol binnen het team slachtofferhulp waar ik instond voor de begeleiding van slachtoffers van een misdaad en de psychologische ondersteuning van familieleden na een overlijden. 

Sinds 2017 werk ik als zelfstandige in bijberoep. Ik voelde de nood aan een nieuwe professionele uitdaging.  Ik heb daarom in 2018 beslist om volledig op zelfstandige basis te gaan werken, waarna ik gestart ben in groepspraktijk De Vlinder. 

Vanuit de opleiding experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie, die ik volgde, heb ik beslist om mij meer specifiek te richten op het werken met deze doelgroep.

Om mijn kennis nog uit te breiden, volg ik momenteel een vierjarige opleiding cognitieve gedragstherapie kinderen en jongeren. Ik geloof dat gedrag en gedachten kunnen aangeleerd worden.  Dit geldt ook voor gedrag en gedachten die het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren kunnen verstoren.  Ik wil samen met hen op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. 

Babette Potoms

In 2016 studeerde ik af als klinisch psycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel. Na mijn studie kreeg ik de kans om als wetenschappelijk medewerker aan de slag te gaan op de Vrije Universiteit Brussel. Ik werkte daar gedurende een klein jaar aan de ontwikkeling en (beginnende) implementatie van een praktijkgerichte en wetenschappelijk onderbouwde methodiek voor gezinsbegeleiding (met als finaliteit een gezinshereniging) in het kader van perspectiefzoekende pleegzorg.

Na afloop van dit project in juli 2017 heb ik gewerkt aan een onderzoek naar de samenhang tussen persoonlijkheid bij ouderen, hun neuropsychologisch functioneren en hun emotieregulatie. Daarnaast gaf ik lessen  (werkcolleges van Persoonlijkheidspsychologie II en lessen van Capita Selecta in de Persoonlijkheidspsychologie) en begeleidde ik studenten bij taken in het kader van deze vakken en bij het schrijven van hun masterproef.

Hoewel mijn job aan de Vrije Universiteit Brussel mij dagelijks een uitdagende en leerrijke ervaring bood, bleef het toch kriebelen om in de klinische praktijk aan het werk te gaan. Ik vind het zeer uitdagend om cliënten bij te staan op hun weg naar een gelukkiger leven door hun sterke punten te zoeken en hierop in te zetten om zo tot verandering te komen. Ik koos ook hoofdzakelijk vanuit die interesse in de mens en de moeilijkheden die zij kunnen ervaren, voor de opleiding psychologie. Daarom besloot ik begin 2019 om – naast mijn job aan de VUB – als zelfstandig psycholoog aan de slag te gaan in Groepspraktijk De Vlinder in Lochristi en te beginnen aan de vierjarige therapieopleiding tot oplossingsgericht therapeut aan het Korzybski Instituut. In het najaar van 2019 stapte ik volledig over naar het klinisch werkveld. Naast mijn werk als zelfstandige ben ik toen voor woonzorgcentrum Het Prieelshof te Oordegem en – na een kort intermezzo bij Medisch Centrum Hogeweg in Erembodegem – De HoofdZorg in Asse gaan werken. Uiteindelijk maakte ik in 2021 de keuze om mijn job in Het Prieelshof op te geven en enkel nog in de twee praktijken aan de slag te blijven.

Tinneke Moyson

Ik studeerde in 1995 af als orthopedagoge aan de Universiteit van Gent. Ik had, en heb nog steeds, het geluk dat ik mijn project voor brussen (broers en zussen) van kinderen met een beperking, dat ik voor mijn thesis uitgewerkt had, onmiddellijk na mijn afstuderen eerst professioneel, later vrijwillig,  verder kon uitbouwen. Bijscholingen in de creatieve therapie (1996-1997)  en de contextuele hulpverlening (1998-1999) maakten me sterker om therapeutisch aan de slag te gaan met brussen en ouders van kinderen met een beperking, maar ook met andere kinderen, jongeren en volwassenen die me om raad en ondersteuning vroegen.

De ondersteuning aan gezinnen met een kind met een beperking combineer ik al sinds 1999 met mijn job als lector aan de Hogeschool Gent, opleiding bachelor in de orthopedagogie. Als lector heb ik me vooral gespecialiseerd in gezins- en contextbegeleiding, ouderschap en psychopathologie, thema’s waar ik me de voorbije 20 jaar sterk in bijgeschoold heb.

In de periode 2007-2011 werkte ik aan mijn doctoraatsonderzoek over kwaliteit van leven van brussen. Voor dit onderzoek deed ik diepte-interviews met 100 brussen en ouders van kinderen met een beperking. Hoewel deze interviews een duidelijk wetenschappelijk doel hadden, was het voor mij wel een meerwaarde dat ik door deze gesprekken de brussen en de ouders ook een luisterend oor kon aanbieden en indien gewenst hen kon begeleiden om hun welbevinden en kwaliteit van leven te versterken.

Vanaf 2019 start ik in de groepspraktijk De Vlinder als psychotherapeut. Mijn jarenlange ervaring in het ondersteunen van kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en ouders, maar ook mijn ervaring als mama van 3 kinderen tussen 12 en 18 jaar, kan en wil ik nu ook in deze praktijk inzetten.

Lisa Wittevrongel

In 2016 ben ik afgestudeerd als psychologisch consulent. Deze opleiding maakte mij warm voor de doelgroep kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, emotionele en/of gedragsproblemen. Door mijn stage als leerlingenbegeleider heb ik heel wat jongeren ondersteund bij zaken die hen bezighielden zoals faalangst, huiselijk geweld, liefdesverdriet, studiekeuze, … .  

Ik wilde hierna mijn theoretische basis uitbreiden en besloot een masteropleiding te volgen. Zo vervolgde ik mijn weg tot klinisch orthopedagoog. Tijdens deze opleiding heb ik stage gelopen als gezinsbegeleider waarbij ik vooral gezinnen ondersteunde in kwetsbare situaties. Ik ging samen met de ouders op zoek hoe we iets konden veranderen aan de moeilijkheden in het ruimere gezinsleven (o.a. verslaving, werkloosheid) alsook  in de opvoeding van de kinderen (o.a. bij kinderen met problematieken zoals ADHD en ASS, grenzen stellen, slaaprituelen installeren of verzorging van het kind).  

Naast mijn job als zelfstandig klinisch orthopedagoog in Groepspraktijk De Vlinder, werk ik als leefgroepbegeleider in een CKG. Hier zorg ik voor kinderen tussen 0 en 12 jaar die tijdelijk of langdurig in het centrum verblijven. Ik probeer hun ontwikkeling zoveel mogelijk te stimuleren, bied ze een luisterend oor en een groot hart dat hen de nodige liefde en zorg probeert te geven. 

De keuze wie de begeleiding opstart gebeurt op basis van expertise en agenda of op basis van de keuze van de cliënt.