Tarieven

Terugbetaling

Op dit ogenblik is er nog geen terugbetaling door het RIZIV voor psychotherapie. In een aantal gevallen komt de mutualiteit een stukje tussen in de kosten. Meer info vindt u bij uw mutualiteit of in de praktijk. 

In de praktijk kan enkel cash betaald worden.