Hannah Dejonghe

In 2011 studeerde ik af als klinisch- en gezondheidspsycholoog aan de KuLeuven. Mijn loopbaan startte ik in het buitengewoon onderwijs. Hierna ging ik aan de slag als psycholoog in het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen waar ik met plezier in het coverteam werkte. Naast deze halftijdse functie zocht ik steeds nieuwe uitdagingen op, vooral in het buitengewoon onderwijs. Ik geniet van variatie in mijn job. 

Vanaf 2012 ging ik werken als zelfstandig psycholoog in bijberoep. Dit eerst in een groepspraktijk. Al snel kriebelde het om ook zelf iets uit de grond te stampen waar ik mijn eigen stempel op kon zetten. Eind 2013 richtte ik mijn eigen praktijk op in Zaffelare. Het begon klein in onze net verbouwde voorkamer, maar het groeide al snel uit tot een bloeiende praktijk. Sinds 2015 werk ik samen met een aantal collega's in de praktijk. 

In 2014 startte ik mijn opleiding tot oplossingsgerichte therapeut in het Korzybski instituut in Brugge. De keuze voor deze opleiding komt uit mijn visie op therapie. Ik geloof niet in het uren zitten graven in het verleden maar wel in het hier en nu werken. Ik geloof dat ieder van ons krachten heeft, hoe diep hij ook zit, en dat het de taak is van de therapeut om deze krachten te zoeken en te helpen versterken. Ik ben ervan overtuigd dat ieder van ons probeert om zo goed mogelijk om te gaan met de zaken die hij meemaakt en dat iedereen nuttige keuzes maakt.  

Sinds 2017 werk ik voltijds in de praktijk, zo vind ik een mooi evenwicht tussen tijd voor mijn cliënten, tijd voor mijn gezin en verdere bijscholing. Ik volg intervisie en andere nuttige bijscholingen om mij verder te ontplooien. 

Lies Pauwels

In 2006 studeerde ik af als orthopedagoog aan de Universiteit Gent. Daarnaast behaalde ik ook mijn lerarenopleiding. Tijdens mijn studentenjaren stond ik mee aan de wieg (van de oprichting) van een nieuwe vzw voor vrije tijd voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Hier bouwde ik mee aan de kampen voor kinderen en jongeren en gaf het vormingsaanbod voor de vrijwilligers in de vzw mee vorm.

Ik startte mijn loopbaan met een job aan de Hogeschool Gent als lector Orthopedagogie. Hoewel ik met hart en ziel heb lesgegeven, lonkte het toch al snel om een ander stuk van het werkveld op te zoeken.

In 2009 combineerde ik nog even het lesgeven met een nieuwe uitdaging: educatief medewerker in het gevangeniswezen. Met mijn vormingskoffer trok ik van de ene Vlaamse gevangenis naar de andere om vorming te geven aan groepen, gedetineerde mannen en vrouwen: Omgaan met agressie, Vader zijn in de gevangenis, Inzicht in slachtofferschap en hoe hiervoor verantwoordelijkheid opnemen, … waren enkele thema’s die aan bod kwamen.

In 2011 zei ik het onderwijs vaarwel en besloot ik naast mijn job binnen het gevangeniswezen, zelfstandige in bijberoep te worden. Mijn takenpakket als zelfstandige bestaat o.a. uit vormingsaanbod op maat aanbieden alsook coaching en procesbegeleiding van teams. Ook hier maak ik de keuze om met een diversiteit aan doelgroepen aan de slag te gaan: anderstaligen, mensen in de kansarmoede, leden van de vakbond, …

In 2014 startte ik met een opleiding Oplossingsgerichte psychotherapie, samen met een nieuw engagement: vrijwillig jongerentherapeut bij Tejo vzw. Het individueel met mensen aan de slag gaan, zorgde voor een fijne verdieping van mijn werk.

In 2016 startte ik in groepspraktijk De Vlinder als psychotherapeut, waar ik mijn passie voor het oplossingsgericht werken in één-op-één-relaties verder kan uitbouwen. Half 2017 werd ik voltijds zelfstandige.

Els Van Boven

Na mijn opleiding als klinisch psycholoog ben ik mijn loopbaan gestart in een Centrum Algemeen Welzijnswerk.  Ik vervulde een specifieke rol binnen het team slachtofferhulp waar ik instond voor de begeleiding van slachtoffers van een misdaad en de psychologische ondersteuning van familieleden na een overlijden. 

Sinds 2017 werk ik als zelfstandige in bijberoep. Ik voelde de nood aan een nieuwe professionele uitdaging.  Ik heb daarom in 2018 beslist om volledig op zelfstandige basis te gaan werken, waarna ik gestart ben in groepspraktijk De Vlinder. 

Vanuit de opleiding experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie, die ik volgde, heb ik beslist om mij meer specifiek te richten op het werken met deze doelgroep.

Om mijn kennis nog uit te breiden, volg ik momenteel een vierjarige opleiding cognitieve gedragstherapie kinderen en jongeren. Ik geloof dat gedrag en gedachten kunnen aangeleerd worden.  Dit geldt ook voor gedrag en gedachten die het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren kunnen verstoren.  Ik wil samen met hen op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. 

De keuze van wie de begeleiding opstart gebeurt op basis van expertise en agenda