Psychodiagnostiek

info@groepspraktijkdevlinder.be - 0498 60 96 60 

In onze praktijk bieden we ook psychodiagnostiek aan voor kinderen

De diagnostiek kan beperkt blijven tot een éénmalig contact of kaderen in een lopende en/of opstartende begeleiding.

Volgende zaken zijn mogelijk in onze praktijk. 

Kostprijs: € 60/u (doorgaans worden 2 tot 3 momenten ingepland)

Soms merken we dat kinderen het moeilijk hebben, maakt men zich zorgen rond kinderen maar is het moeilijk te begrijpen wat er precies aan de hand is. In zo'n geval kan een belevingsonderzoek helpend zijn. Door het interpreteren van kindertekeningen, gesprekjes, spelobservaties, uitzetten met Duplo van het gezin, afname korte vragenlijsten, afname diagnostisch materiaal, ... kunnen we meer zicht krijgen op het denken en voelen van het kind. Dit kan helpend zijn om een gerichtere behandeling op te starten. Op basis van het belevingsonderzoek kan indien nodig verdere diagnostiek gebeuren, therapie opgestart worden of een gerichte doorverwijzing gebeuren.

Vanaf 1e leerjaar

Kostprijs: € 125

In het kader van het stellen van een diagnose, wordt doorgaans ook een IQ test afgenomen. Om een officiële diagnose te kunnen stellen, is een doorverwijzing naar de psychiater noodzakelijk. 

Kostprijs: € 25

In het kader van het stellen van een diagnose, wordt doorgaans eveneens een IQ test afgenomen. Om een officiële diagnose te kunnen stellen, is een doorverwijzing naar de psychiater noodzakelijk.