Edward Burvenich

In de eerste 9 jaar van mijn loopbaan was ik advocaat te Gent. Als advocaat heb ik conflicten juridisch leren analyseren en standpunten leren verdedigen. De juridische kennis die ik toen in grote advocatenkantoren heb opgedaan is uiteraard als bemiddelaar nog steeds een meerwaarde. Zo kan ik tot goede en juridisch correcte bemiddelingsakkoorden komen. Daarenboven weet ik door mijn verleden ook hoe een rechtbank zou oordelen over een bepaald conflict.

Na die eerste 9 jaar geraakte ik meer en meer gefascineerd door de psychologische facetten in een conflict. Hoe kan je constructief omgaan met een conflict? Wat is er echt belangrijk voor mensen als ze hevige conflicten hebben? Deze vragen hebben ertoe geleid dat ik me omschoolde tot bemiddelaar en dat ik de balie verliet. Als bemiddelaar kan ik daarenboven mijn fijngevoelige en empathische kant beter inzetten.

Sedert 2014 help ik, als bemiddelaar, mensen constructief om te gaan met conflicten, wat mij een grote voldoening verschaft.

Durven opkomen voor jezelf op een assertieve manier, maar toch ook proberen ruimte te laten voor de andere... Het is zeker geen eenvoudig iets, maar ik leid het als bemiddelaar graag in goede banen.