Je krijgt voldoende tijd om jouw verhaal rond voeding te doen zodat ik mij een goed beeld kan vormen van jouw voedingsgewoontes, beweegpatroon, jouw motivatie, medische achtergrond en achterliggende problemen. Er wordt steeds rekening gehouden met het totaalplaatje.

Er zal een uitvoerige lichaamsanalyse gedaan worden. Eventueel zal er gevraagd worden om een eetdagboek bij te houden. 

Alle beslissingen worden steeds in overleg gemaakt. We gaan samen werken aan een gezondere en gelukkige toekomst.

Graag meebrengen op het eerste gesprek: 

- Eventuele verwijsbrief van uw arts

- Eventuele labo resultaten

Op basis van de gegevens uit het eerste gesprek werken we samen een persoonlijk behandelplan uit dat zal aansluiten op jouw eet- en leefgewoonten. Er wordt steeds afgetoetst of het behandelplan de gewenste vruchten afwerpt. Zo niet, gaan we samen op zoek naar nieuwe oplossingen.

We bekijken jouw evolutie en gaan dieper in op jouw vragen en doelen. We volgen samen jouw lichaamssamenstelling verder op.

Naargelang de vraag kan van de algemene werkwijze worden afgeweken.